neděle 19. září 2021

Jak poznáte dobrého spisovatele

1


 

Rozpoznat dobrého spisovatele je samozřejmě subjektivní záležitost, protože jednotliví čtenáři mají různé preference i vkus. V tomhle článku beru v úvahu své vlastní preference, podle kterých si řeknu, že daný člověk umí dobře psát, ale mnohé z těchto myšlenek jsou obecné záležitosti, které nás učili ve škole, když jsme psali slohové práce, takže si je můžeme připomenout.Ovládá bohatou slovní zásobu


Kvalitní spisovatel ovládá jazyk a používá bohatou slovní zásobu. Jeho text je precizní, výstižný a esteticky příjemný. Dokáže se vyjádřit s elegancí a originalitou. Bohatá slovní zásoba se projevuje hlavně ve využití synonym nebo ozvláštňujících prostředků. Autor se vyhýbá opakování stejných slov a hledá různé způsoby, jak by mohl jednu skutečnost vyprávět z různých úhlů pohledu. Místo běžných a obecných slov používá specifičtější výrazy, které dokáží přesně vyjádřit myšlenky.

 

Slovo je nejdůležitějším nástrojem spisovatele.

V závislosti na žánru textu nebo tématu, který se zpracovává, může autor používat odborné termíny a výrazy specifické pro danou oblast. Používání odborné terminologie ukazuje na znalosti a expertizu autora.

 

Namístě je ale i střídmost. Méně někdy znamená více. Dobrý autor se podle mě vyhýbá zbytečně složitým nebo přeplácaným větám a dává přednost jednoduchému a srozumitelnému stylu, dbá na to, že věty jsou dobře konstruované, s vhodným tempem i rytmem. Dokáže použít příklady, které pomáhají čtenářům lépe si představit a porozumět tomu, co chce sdělit, používá různé metafory a obrazná pojmenování.

 

 

Umí vyprávět


V češtinářských kruzích se tomu říká umění fabulovat. Dobrý spisovatel má dovednost vyprávět příběh a udržet čtenářskou pozornost. Jeho styl psaní je poutavý, jasný a plynulý. Umí budovat napětí, vytvářet zajímavé postavy a přenášet emoce. Dobrý vypravěč si vždy udrží vaši pozornost od začátku a vlastně ji udržuje až do konce, buduje napětí. Užívá vhodného tempa, taktických přestávek a dramatických efektů, aby svoje čtenáře držel ve střehu a on tak toužili po dalším vývoji příběhu.

 

Při čtení dobrého spisovatele vás zkrátka nepřepadne nuda. Dobrý spisovatel dokáže přenést emocionální obsah a empatii na své čtenáře. Jeho vyprávění je schopno evokovat různé emoce, jako radost, strach, smutek a čtenář se s nimi dokáže ztotožnit. 

 

Dobrý spisovatel ovládá umění strukturování a komponování příběhu. Jeho dílo má logický a soudržný příběhový oblouk, správné tempo a vyvážené rozvržení událostí. Dokáže přiměřeně používat popisné pasáže, dialogy a akci, aby vytvořil vyvážený a poutavý text.

 

 

Má fantazii

 

K psaní je potřeba mimo jiné skvělá fantazie. Fantazie umožňuje spisovateli tvořit nové a originální světy, příběhy a postavy. Je to kreativní síla, která umožňuje rozvinout představivost a přenést čtenáře do zcela nových a fascinujících světů. Jak fantazie funguje a jak ji můžeme rozvíjet, si můžete přečíst v minulém článku.


Spisovatel přináší do vyprávění originalitu a kreativitu. Dokáže překvapit čtenáře novými a neokoukanými přístupy, neobvyklými zvraty, a jeho příběhy mají něco speciálního, co je odlišuje od ostatních.

 

Fantazie je klíčovým prvkem v žánrech jako fantasy, science fiction, magický realismus a mnoha dalších, kde jsou vyžadovány originální světy, nadpřirozené prvky a neobvyklé události. Ale to neznamená, že v jiných žánrech není třeba umět si dobře vymýšlet. Fantazie je obrovsky důležitým nástrojem, který může přinést nové perspektivy, zajímavé situace a obohatit vyprávění i v naprosto běžné a všední situaci.

 

Není tak důležité, co se vypráví, ale jak se to vypráví.

 

Umí  charakterizovat své postavy


Důležitou schopností dobrého spisovatele je vytváření živých a věrohodných postav. O tvorbě postav už jsem také psal podrobněji, ale ve zkratce je důležité,  že postavy v příběhu mají hloubku, jsou pestře vykreslené a čtenář se s nimi dokáže ztotožnit. Jejich chování, rozhovory i vývoj jsou uvěřitelné a zajímavé.

 

Dobře charakterizovaná postava je více než pouhým povrchním popisem fyzických vlastností. Má bohatý vnitřní svět s různými motivacemi, touhami, obavami a konflikty, má konzistentní chování i reakce. Také je důležité, aby se její charakter uvěřitelně vyvíjel v důsledku událostí, které prožívá.

 

Postavy v příběhu dobrého spisovatele čelí vnějším a vnitřním konfliktům. Vnější konflikty mohou být například boj proti nepříteli, zdolávání překážek, zápas s přírodními silami apod. Vnitřní konflikty se týkají emocí, hodnot a vnitřních dilemat. Dobře charakterizovaná postava vyvolává empatii a zájem u čtenáře. Čtenář se s ní dokáže ztotožnit, cítit s ní a zajímat se o její osudy. Její příběh a konflikty jsou univerzální a relevantní.

 

 

Umí psát dialogy

 

Spisovatelství je činnost, kde je potřeba znát cíl. Měli bychom znát cíl, co chceme dialogem postav říct. Dialogy slouží jako nástroj pro oživení příběhu, ale také pro výše zmíněnou charakterizaci postav nebo sdělení důležité skutečnosti pro další vývoj. Postavy mohou komunikovat nejen přímým vyjádřením, ale i skrytými významy, naznačováním nebo naznačenými emocemi. Každá postava má svůj vlastní styl mluvy, slovník a způsob vyjadřování, což je důležitým nástrojem pro charakterizaci. 

 

Dialogy ukazují, jak postavy reagují, jaké mají postoje a jaké jsou jejich vztahy.

 

Dobré dialogy zrcadlí skutečnou řeč a komunikaci mezi lidmi, nikoli zcela přesně, jako by šlo o přepis, ale literárně precizně, aby v kontextu vyprávění působily přirozeně. Nejsou strohé. Na druhou stranu nejsou přeplácané zbytečnými replikami a zbytečným mluvením. Jsou přímočaré a přenášejí informace nebo emoce s minimem zbytečné vaty. Dialogy dobrého spisovatele mají dynamiku a rytmus, mohou obsahovat subtext, tedy něco, co se skrývá mezi řádky. Objevuje se v nich střídání replik mezi postavami, což udržuje pozornost čtenáře a dává dialogu plynulost. Při dobrých dialozích se střídají různé druhy výměny informací, jako je otázka-odpověď, konfrontace, souhlas apod. 

 

 

Je tak trochu psycholog a pozorovatel


Dobrý spisovatel je pozorný pozorovatel světa kolem sebe. Má schopnost vnímat a porozumět lidem, událostem a emocím. Zkušenosti a pozorování mu pomáhají vytvářet realistické a autentické příběhy. Skutečné zážitky a emocionální prožitky mu umožňují přenést do svých příběhů hloubku, realitu a emocionální naléhavost. 

 

Pozorování pomáhá spisovateli zachytit nuance a detaily. Například pozornost vůči různým aspektům lidského chování, jako jsou gesta, mluva, pohyby, vyjadřování emocí, pomáhá spisovateli vykreslit živou a komplexní charakterizaci postav. Přesné popisy prostředí umožňují čtenářům snadno se vcítit a vizualizovat si příběh.

 

Psychologické znalosti pomáhají spisovateli vykreslit emocionální prožitky postav. Porozumění různým emocím, jejich příčinám a projevům mu umožňuje přenést do psaného slova hloubku a dotknout se čtenářů na emocionální úrovni.

 

 

Má sebereflexi

 

Dobrý spisovatel má schopnost sebereflexe a introspekce. Dokáže zkoumat své vlastní myšlenky, pocity a zkušenosti a přenést je do svého díla. Nemá přehnaně vysoké spisovatelské sebevědomí. je schopen přijmout konstruktivní kritiku a použít ji k zlepšení svého psaní. Má otevřenou mysl a je ochoten pracovat na svých slabých stránkách a rozvíjet své silné stránky.

 

Dobrý spisovatel je schopen editovat své vlastní dílo a vylepšovat ho. Umí rozpoznat slabá místa, odstranit přebytečné části a zlepšit celkovou strukturu a tok příběhu.

Často se setkávám s tím, že lidé nesnesou kritiku vůči svému dílu a je to celkem pochopitelné. Je to přeci jejich dítě, které si pracně vypiplali. Pro mnohé to ale znamená, že se dílo zasekne ve fázi, kdy by ještě potřebovalo úpravy, jindy jej ze strachu z kritiky spisovatelé ani nezveřejní. Potřeba sebereflexe a schopnost unést konstruktivní kritiku, znovu sáhnout do svého díla, přepisovat a korigovat, to je zkrátka důležitá vlastnost pro to, abychom se v psaní posouvali dál.

Author Image

Kdo je Jerry Writer
Toulám se světem médií, tvůrčího psaní, sociálních sítí, literatury a životní filozofie. V životě je pro mě důležitá kreativní činnost, při které mohu svobodně realizovat své nápady a předávat inspiraci nebo druhé motivovat.

1 komentář: