čtvrtek 8. června 2017

Proč je dobré být filozofem

0

Někteří z vás si možná říkají, proč jsem jako první napsal zrovna filozofickou knihu. Anebo proč točím videa o životní filozofii. Slavný filozof René Descartes už před tolika lety pronesl odpověď, se kterou se ztotožňuji: Žít a nefilozofovat je jako mít zavřené oči a nikdy se ani nepokusit je otevřít. Spousta z vás si nejspíš říká, že filozofie je nuda (a vzhledem k tomu, jak se učí na vysokých školách, se tomu ani nedivím), já bych vám ale chtěl představit pár důvodů, proč je dobré být filozofem.

Uděláte si pořádek ve své hlavě

Jedním z podoborů filozofie je například axiologie, které se říká také filozofie hodnot. Tím, že si sestavíte, co je pro vás opravdu důležité, si zároveň vystavíte jasně stanovenou cestu za vaším cílem. Ujasnění si svého záměru je pro jeho uskutečnění to nejdůležitější. Nikdo ničeho nedosáhne, pokud si nestanoví své hodnoty a cíle. Osobní filozofie hodnot člověku pomůže poznat sám sebe jako člověka, který si vytváří vlastní smysl.

Naučí vás to přemýšlet jinak

Spousta věcí, o kterých si myslíme, že jsou pravdivé, tak ve skutečnosti být nemusí. Každým dnem přebíráme ideologické myšlenky, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Když si člověk vystaví filozofický přehled, vybuduje v sobě také lepší schopnost kritického myšlení. Možná to bude způsobené tím, že člověk začne o věcech mnohem více pochybovat, ale na druhou stranu nepřijme každý brak a klišé jako součást umělecké hodnoty. Budování vlastní filozofie dokáže ubránit člověka proti manipulaci zvenčí.

Obdržíte odpovědnost za svůj život

Filozofové přestávají brát život jako souhrn náhod, něco, co samo plyne. Za vším lze totiž najít nějakou otázku a k ní také odpověď. Pokud si ujasníte svou filozofii, vaše vztahy, kariéra, osobní rozvoj, rodina, láska, pohled na smrt, bohatství, společnost... všechno se změní. Nebude to jen samozřejmá součást vašeho života, ale stane se to něčím, co dokážete řídit svou vlastní myslí.

Fantazii se meze nekladou

Na filozofii je dobré, že se jí stejně jako fantazii nekladou žádné hranice. Možná si představujete Sokrata, Aristotela nebo Descarta, ale existují přístupy na svět, které zahrnují myšlenky, jako že jsme všichni jen postavy v knize, že vše okolo nás jsou iluze, že někde existuje všechno, co si jen dokážeme vymyslet... a z takových fantazijních teorií pak vznikají ty nejzajímavější náměty na knihy a filmy. Hodně lidí se například domnívá, že ve školách nemá filozofie své opodstatnění, ale důležité je si uvědomit, že všechny obory vychází z nějakého způsobu myšlení a že ona historie, která se učí, jsou základy, ze kterých vše ostatní vychází.

Týká se všech

Pokud si myslíte, že filozofie jde mimo vás, pletete se. Zahrnuje totiž myšlenky o samotné existenci a všechno, co s ní souvisí. Jsou to věci, které se týkají všech lidí – smysl života, štěstí, lásky, proč tu jste, kam jdete, co máte udělat či nedělat... Filozofie je nejstarší disciplínou, protože se týkala už pravěkých lidí a týká se nás všech dodnes. Takže proč něco takového ignorovat?

A teď pár záporů

Pokud vystudujete filozofii, pravděpodobně budete těžko hledat uplatnění, protože je to ta nejobecnější disciplína. Pokud to přeženete, můžete přemýšlet až moc, a to někdy dokáže člověka dohnat k šílenství. Pokud o tom budete chtít mluvit nahlas, spousta lidí vás bude brát jako blázna – nevím proč.

Ale proč je to tedy dobré?

Protože jsme přišli na tenhle svět, abychom ho poznávali, abychom poznávali sami sebe a abychom náš život žili určitým způsobem. Můžeme svůj život jen bezmyšlenkovitě prosvištět, neohlížet se, nestarat se... ono je to tak jednoduché, když je člověku něco jedno, když se nemusí snažit moc zapojovat kritické myšlení nad všedními okamžiky existence. Nicméně náš život je právě o všedních okamžicích existence, je dobré si to uvědomovat. A kvůli všem těmhle důvodům jsem se při psaní své první knihy rozhodl, že bude filozofická. Další ať jsou plné humoru!
Author Image

Kdo je Jerry Writer
Toulám se světem médií, tvůrčího psaní, sociálních sítí, literatury a životní filozofie. V životě je pro mě důležitá kreativní činnost, při které mohu svobodně realizovat své nápady a předávat inspiraci nebo druhé motivovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat