středa 26. června 2019


Evergreen je v překladu něco "stále zeleného" čili to, co jen tak nezvadne a neusychá. Evergreenem může být třeba známá písnička, která se neustále opakuje v rádiích už dlouhé desítky let a pravděpodobně z nich ani jen tak nevymizí. Čím dál častěji se však evergreen pojí také s textovým obsahem, o kterém bych vám chtěl dneska něco povědět, protože ať už píšete nebo cokoliv tvoříte, je přeci důležité nestát se "rychlokvaškou", tedy něčím, co zažívá jen svých pět minut slávy a pak nadobro odtančí ze scény.

Co je evergreen aneb o věcech, které nikdy nestárnou

sobota 15. června 2019


Českou literaturu ve své literární rubrice příliš často nezmiňuji a je to jednoduše proto, že jsem ještě nenarazil na českou knihu, která by ve mně rezonovala dlouhé dny a k jejímž myšlenkám bych se vracel během svého života opakovaně. Věřte, že jako absolvent českého jazyka a literatury už jsem něco z té naší kotliny přečetl (ač to byla převážně všemi známá klasika a hromada poezie), kdybych měl však z celé té hromady vybrat jednoho autora, který může s nesnesitelnou lehkostí konkurovat světu, byl by to právě Milan Kundera.

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí, která na mě zcela dopadla

úterý 4. června 2019


Jeden z nejzakořenějších strachů mnohdy bývá paradoxně strach ze štěstí. Není to o tom, že bychom měli fobii užívat si života, jen si často zkrátka nedovolujeme být šťastní. Máme spoustu důvodů, proč se domníváme, že štěstí vlastně ani nejsme hodni – ať už je to třeba zakořeněná vina, obavy zpřetrhat staré vazby, neúcta k sobě samým nebo jen lenost vykouknout z komfortního pokoje, jenž se časem stává vězením, které jsme si my sami vybudovali.

Strach být šťastný