čtvrtek 3. srpna 2017

Panteismus: Bůh není takový, o jakém nám vyprávěli

0

 
Ptali jste se někdy sami sebe, jestli existuje Bůh, nebo se prostě neradi zabýváte náboženstvím? A co když vám řeknu, že skutečný Bůh nemusí mít s náboženstvím vůbec nic společného, že je prostě jiný, než ten křesťanský vousatý pán, který se vznáší někde na mráčku a trestá nás za naše hříchy? Možná, že je Bůh všechno, co vidíme kolem sebe.


Co je panteismus?


Slova končící na -ismus obvykle znějí jako nějaké náboženské učení, ale jde spíš o možnou perspektivu a filozofii, kterou můžeme pohlížet na celý náš svět. Představte si, že všechno, co existuje, tvoří jeden celek, celý vesmír, a my tohle všechno nazveme Bohem. Přijde vám to přetažené za vlasy? Třeba vás překvapí, že panteisty byly například tak velké mozky, jako jsou Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, Giordano Bruno nebo Carl Gustav Jung.
 

Proč s námi Bůh nemluví? Proč se nám neukáže?

 

Lidé často nevěří v Boha právě z toho důvodu, že jim nikdy neodpovídá na jejich modlitby nebo že se nikdy nikomu neukázal. V panteistickém učení se ale na Boží entitu pohlíží úplně jinak. Bůh se nám ukazuje vším, co je kolem nás, protože všechno kolem nás je jeho součástí, včetně nás samých. Bůh je onen přírodní řád, zákon, ale i všechno, co z něj vyplývá. Ti, co se domnívají, že k nim nehovoří, se pak mýlí, protože Bůh k nám hovoří neustále, akorát k tomu nepoužívá slova. Používá k tomu události v našem životě a mluví k nám skrz naše pocity a myšlenky.


Kdyby se mělo všechno, co existuje, zjevit pouze v jediné podobě, jako se například říká o Ježíši Kristu, už by se tím zjevil jako pouhá součást sebe samého. Nicméně v každé části panteistického Boha, tedy i v nás samých, je kus Boha. Co by byl oceán bez kapek vody?Kdyby existoval Bůh, proč dopouští zlo a katastrofy?


Panteistický Bůh nemůže dopouštět zlo a katastrofy, protože jeho údělem není vládnout, ale jen a pouze existovat. Dalo by se říct: dívat se na svět z jiné perspektivy. Ve skutečnosti nelze vinit Boha za zlo a katastrofy, protože jsou to všechno jen příčiny a následky, které jsou v mnoha případech způsobeny samotnými lidmi.
 
Máme svobodnou volbu nakládat s naším životem a Bůh do ní nijak nezasahuje. Panteistický Bůh není kritik, aby naše činy soudil. Ani vládce, aby nad námi vládnul. Zásahem do naší reality by Bůh ve smyslu všeho ztrácel svou všeobjímající objektivitu.
 

Jak vznikl svět a kdo stvořil Boha


Co když Boha nikdo nestvořil, protože, jak nám neustále opakují, vesmír je nekonečný a věčný. Říkali nám, že vesmír vznikl Velkým třeskem, ale co bylo tedy před ním? Absolutní nicota? Je opravdu těžké něčemu takovému uvěřit. Zkuste vzít v potaz, že Bůh je ve své panteistické podobě celým vesmírem, který nikde nezačal a nikde nekončí, protože by tím sám sebe omezoval a již by nebyl vším. A pokud byl Bůh stvořen dalším Bohem, znamenalo by to, že již není Bohem. V tom je ale smysl panteismu, Bůh je všemi těmi nekončícími entitami, které existují.
 

Co je tedy svět v panteistickém směru


Svět je vlastně energie a hmota je ztělesněná energie. Věřím tomu, že nic na světě se neděje náhodou a že i tento všeobsahující Bůh má svoje pravidla – třeba v podobě přírodních zákonů, jejichž mechanismy sám ovládá. Někdy mě udivují názory lidí, kteří nevěří na nic natolik inteligentního, že by to dokázalo stvořit vesmír, ale pokud něco stvořilo nás a my se často (mylně) považujeme za inteligentní, neznamenalo by to, že i on sám je inteligentní? Že svět se z nějakého důvodu chová inteligentně?Proč vás Bůh neučiní šťastnými?

 

Bůh nás neučiní šťastnými, protože to není jeho práce. Je to vaše práce. Štěstí není pocit, který vám může dát někdo nebo něco zvenčí, není to jednoduše nic, co vám je dáno nebo čeho musí být dosaženo. Štěstí je pocit, který vychází zevnitř, a vy nepotřebujete žádného Boha k tomu, abyste ho v sobě objevili.

Zajímáte se o podobné myšlenky? Rádi přemýšlíte o světě? Přečtěte si také mou knihu Lovec hledá odpovědi.

Author Image

Kdo je Jerry Writer
Toulám se světem médií, tvůrčího psaní, sociálních sítí, literatury a životní filozofie. V životě je pro mě důležitá kreativní činnost, při které mohu svobodně realizovat své nápady a předávat inspiraci nebo druhé motivovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat