neděle 5. března 2017

10 pravidel mudrce

0

Když jsem psal svou první knihu, Lovec hledá odpovědi, zamýšlel jsem se nad tím, jestli existují nějaká pravidla, podle kterých by mohl žít člověk šťastně a spokojeně. Představte si, že se Vám do rukou dostane zvláštní deník, ve kterém je popsáno 10 základních pravidel mudrce. Zněly by přibližně nějak takto:


Abychom se změnili, musíme odehnat člověka, kterému nerozumíme. Zahodit své staré já. Dále je potřeba přestat se přátelit s našimi úhlavními nepřáteli – strachem, hněvem, závistí, vinou a pochybností. Není to vždy snadná volba. Správný mudrc se řídí těmito deseti pravidly:
  1. Mudrc nebojuje, nýbrž prosperuje. Jakmile se mudrc setká s překážkou, začne jí oslavovat, neboť mudrc ví, že překážka dává mudrci cestu, z které mudrc prosperuje více nežli z cíle.
  2. Mudrc se neuráží, nýbrž odpouští. Jakmile je mudrc souzen, nebere si výrok osobně, neboť mudrc ví, že ho nikdo nezná lépe, nežli vlastní krev protékající jeho žilami. Odsouzení dává mudrci připomnění, že jediný možný soudce je on sám.
  3. Mudrc se nevzdává, nýbrž hledá. Jakmile je mudrc na pochybách, přeříká si, proč je důležité, aby uskutečnil svůj záměr, neboť nic není důležitější, nežli by se cítil šťasten. Pochyby dávají mudrci připomnění, že jeho pouť skončí teprve tehdy, až pochybovati přestane.
  4. Mudrc se nebojí, nýbrž miluje. Jakmile mudrc pocítí strach, přemýšlí znovu a oddá se zvuku lásky, neboť mudrc ví, že láska je silnější než strach. Jsou-li mudrcovy myšlenky láskyplné, není důvod se obávat. Pro každého mudrce čeká na světě láska a mudrc to ví.
  5. Mudrc si nestěžuje, nýbrž pochvaluje. Jakmile mudrc zakusí pocit, s kterým se neztotožňuje jeho duše, nebude tento pocit zohyzďovat, neboť mudrc ví, že díky tomuto pocitu pozná svou víru. Nesoulad mudrci vyjádří kontrast jeho vlastních názorů a utvrdí ho v jeho přesvědčeních.
  6. Mudrc neničí, nýbrž tvoří. Jakmile mudrc přemýšlí, vytváří myšlenky, kterým přisuzuje svou víru. Mudrcova víra je jeho cestou. Mudrc ví, že je bez víry prázdný, a tak tvoří co největší množství myšlenek, aby poznal, která víra je pro něj ta správná. Nesnaží se však ničit víru, která přijde správná ostatním.
  7. Mudrc se neviní, nýbrž pociťuje. Jakmile mudrc pocítí doteky viny, pochopí, že musí tvořit podle nejkrásnějších představ, neboť když ze sebe vydává mudrc to nejlepší, nemůže se cítit vinen. Mudrc pociťuje vše ve své nejlepší formě a dokonalosti a prožívá vše naplno.
  8. Mudrc neučí, nýbrž připomíná. Jakmile mudrc poučuje, není mudrcem, neboť správný mudrc ví, že není potřeba učit, ale připomínat zapomenuté. Mudrc pomáhá druhým objevovat mudrce v nich samých.
  9. Mudrc si nedomýšlí, nýbrž klade otázky. Jakmile mudrc žádá odpověď, nefantazíruje o její možnosti, neboť mudrc ví, že položit otázku je účinnější, nežli domýšlet si lež.
  10. Mudrc se nenudí, nýbrž činí. Jakmile mudrc pocítí nudu, chápe, že by mohl využít svůj potenciál lépe, neboť mudrc ví, že radost plyne z přítomného okamžiku, a proto jím žije. Nuda dává mudrci připomnění, že je zbytečné život promrhat a podstatné kvalitní život pročinit. Jestliže mudrc činí, nemusí se strachovat nekvalitního života.
 
Takže ve zkratce: nebojujte, neurážejte se, nevzdávejte se, nebojte se, nestěžujte si, neničte, neviňte, nepoučujte, nedomýšlejte si a nenuďte se. Prosperujte, odpouštějte, hledejte, milujte, pochvalujte, tvořte, pociťujte, připomínejte si, klaďte otázky a čiňte. Třeba se vám pak bude žít lépe!

Author Image

Kdo je Jerry Writer
Toulám se světem médií, tvůrčího psaní, sociálních sítí, literatury a životní filozofie. V životě je pro mě důležitá kreativní činnost, při které mohu svobodně realizovat své nápady a předávat inspiraci nebo druhé motivovat.