neděle 10. února 2019

Co je ISBN

0

Zajímáte-li se trochu více o formální náležitosti knižních publikací, pravděpodobně jste už narazili na pojem ISBN. Jde o zkratku International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy), která znamená jakýsi jednoznačný kód pro každou knihu, která se publikuje či vydává veřejně. Je seskládáno z arabských číslic, případně z doplňujícího znaménka X, jež nahrazuje číslo 10.


Kde můžeme ISBN najít?


V českých publikacích se tento standard začal objevovat až v roce 1989. ISBN zpravidla najdeme v čárovém kódu knihy, který je vytištěný na knižní obálce nejčastěji na zadní straně nebo na titulním listě.

Ve světě se ISBN začalo užívat mnohem dříve, kdy jej chtělo zavést anglické knihkupectví W. H. Smitha již v roce 1966. Sdružení britských vydavatelů v čele s Gordonem Fosterem navrhlo devíticifernou cifru Standard Book Numbering, která se posléze stala mezinárodní, přidala se jedna cifra před kód pro označení oblasti. Od roku 2017 se ISBN rozšířilo na 13 číslic kvůli rozšíření kapacity systému.

Musíte mít ISBN?


Jak již bylo řečeno v úvodu, ISBN se užívá jen pro veřejné publikace. Pokud tedy píšete do šuplíku nebo si vytisknout jen pár výtisků pro sebe, aniž byste je prodávali, žádné mezinárodní číslo nepotřebujete. Chcete-li ovšem knihu dostat na pulty knihkupectví, bez řádného ISBN se neobejdete.  Naštěstí se uděluje zdarma Národní knihovnou ČR, není to však jediná podmínka při vydávání knih.

S "oficiálním" vydáním se pojí i další povinnosti, například povinné výtisky. Vydavatel musí odevzdat dva povinné výtisky Národní knihovně ČR, jeden výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, jeden výtisk Státní vědecké knihovně v Olomouci a poslední povinný výtisk náleží místně příslušné státní vědecké knihovně dle sídla vydavatele.

Co znamenají jednotlivé číslice?


Z jednotlivých cifer lze zjistit základní údaje o původu knihy. Už jsem o tom hovořil v článku o složení tištěné knihy, podívejme se ale dnes na čísla ISBN ještě podrobněji. První trojčíslí u ISBN je tzv. prefix, který je pro knihy neměnné číslo 978. Jiná trojčíslí se vyskytují například u hudebnin (979).

Další částí ISBN je údaj o regionálním původu nebo tzv. identifikátor skupiny. Obsahuje jednu až pět číslic dle Mezinárodní agentury ISBN. 
  • 0 a 1 – anglicky mluvící země
  • 2 – francouzsky mluvící země
  • 3 – německy mluvící země
  • 4 – japonsky mluvící země
  • 5 – rusky mluvící země
  • 6 – čínsky mluvící země 
  • ...
  • 80 – číslo užívané pro Českou republiku a Slovensko
Další část ISBN je identifikace nakladatele, jenž má svůj specifický jednoznačný kód, může být maximálně sedmimístný. Předposlední číslo označuje konkrétní vydání dané knihy a poslední číslice je jen jakási kontrolní, aby nedošlo k záměně. Tato číslice se volí dle systému EAN tak, aby byl zbytek všech číslic po dělení váženého součtu všech číslic deseti roven nule.

Příklad: ISBN-978-80-999-1234-5 (PREFIX = všude se opakuje, 80 = příslušné číslo knih České republiky; 999 = identifikátor nakladatele, čím větší nakladatel, tím kratší identifikátor; 1234 = identifikátor titulu, konkrétní knihy; 5 = umělé číslo k doplnění)
Author Image

Kdo je Jerry Writer
Toulám se světem médií, tvůrčího psaní, sociálních sítí, literatury a životní filozofie. V životě je pro mě důležitá kreativní činnost, při které mohu svobodně realizovat své nápady a předávat inspiraci nebo druhé motivovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat