středa 13. září 2017

Eckhart Tolle: Rádce pro život v přítomném okamžiku

0

V dnešním knižním doporučení bych se rád zaměřil na autora duchovní literatury Eckharta Tollea, který mi dal životní lekci zejména při hledání odpovědí o čase nebo o tom, jakým způsobem dezinterpretujeme naše vlastní myšlení. Úskalí duchovní literatury může být často v přílišné ezoteričnosti, je tedy důležité vyfiltrovat si z knihy to, co vám skutečně dokáže pomoci v praktickém každodenním životě. Když se nad tím ale zamýšlím, tahle poučka by se dala použít vlastně na jakoukoli knihu nebo situaci v našich životech.


Kdo je Eckhart Tolle


Eckhart Tolle se narodil v roce 1948 blízko Dortmuntu v Německu, a žil tam až do svých 13 let, poté žil se svým otcem ve Španělsku. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Pokud si o tomto autorovi vyhledáte nějaký životopis, určitě narazíte na informaci, že ve svých 29 letech zažil duchovní transformaci. Do té doby procházel útrpnými životními situacemi, depresemi a zklamáním.

Právě ve svém 29. roce se Eckhart probudil s naprostou nenávistí k životu a ke své vlastní existenci. A právě v oné době se začal zamýšlet nad svou vlastní myslí, která ho posuzovala, obviňovala a všelijak škatulkovala. Eckhart Tolle to popsal jako stav, kdy nás ovládá naše vlastní mysl, místo abychom my ovládali ji. Stav, kdy nás mysl posílá neustále do minulosti, na které parazitujeme, nebo nám dává všemožné naděje z budoucnosti, na kterých lpíme – to nejdůležitější je však přítomnost, kterou máme teď.  

A právě o přítomnosti napsal svou nejznámější knihu, o níž natáčela semináře i jedna z nejvlivnějších žen planety Oprah Winfrey. Eckhart Tolle se tak se svou slávou a vlivem stal jedním z nejznámějších současných duchovních mistrů na světě.

Moc přítomného okamžiku


V čem je tedy tak výjimečná kniha Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tollea? Už na zadní obálce knihy můžeme číst vychvalující recenze, které tvrdí, že je to objevná a inspirující kniha, která vyniká mezi ostatními ze svého žánru.

Pokud bych měl vymezit žánr duchovní literatury, knihy Eckharta Tollea by sloužily pravděpodobně jako typický příklad. Zásadní myšlenku, kterou jsem si odnesl a která mě v životě skutečně pomohla, je ta, že nejsme svou vlastní myslí. Člověk se neustále posuzuje podle toho, jak jeho mysl analyzuje veškeré dění uvnitř i kolem nás, málokdy si ovšem řekne, že by mu mohla jeho vlastní mysl lhát. Akorát že ona skutečně lže docela často.

Kniha vám nabídne způsoby, jak se osamostatnit od vlastní mysli a žít radostnou přítomností. Říká se, že šťastní nebo úspěšní lidé žijí přítomným okamžikem a okolo téhle teorie v knize všechno točí. Velice přínosné informace pak kniha nabízí zejména v kapitolách o vypořádání se se svou minulostí, což je častou příčinou lidského neštěstí a jiných psychických bolestí. Také se můžete dozvědět něco o tom, jakým způsobem ovlivňuje mysl naše zdraví, jak žít v harmonii, i když se zdá, že je kolem nás chaos, nebo jak ukončit dramata v lidských vztazích pomocí změny myšlení.

Na obálce knihy se sice píše, že je kniha psaná jednoduchým jazykem, ale osobně bych ji doporučil spíše těm, kteří už mají s podobným žánrem zkušenosti. Autor často pracuje s abstraktními pojmy jako energie, vnitřní tělo, řád reality, osvícení či ezoterická transformace. Možná právě přílišná ezoteričnost je to, co dokáže některé čtenáře odrazovat, nemohu ale tvrdit, že se v knize nevyskytují skutečně hodnotné myšlenky, které lze celkem dobře implementovat do života.

Další knihy od Eckharta Tollea


Po úspěchu Moci přítomného okamžiku navázal Eckhart Tolle na svou tvorbu dílem Nová země, která nese podtitul Objevte v sobě smysl života. Hlavním tématem této knihy tentokrát není oproštěni se od minulosti nebo budoucnosti, ale od našeho ega, kterým se mnozí definují. Mezi novější tituly pak patří Miltonovo tajemství – Jak překonat strach nebo Jednota se životem. U nás jeho knihy vychází hlavně pod nakladatelstvím Pragma.
Author Image

Kdo je Jerry Writer
Toulám se světem médií, tvůrčího psaní, sociálních sítí, literatury a životní filozofie. V životě je pro mě důležitá kreativní činnost, při které mohu svobodně realizovat své nápady a předávat inspiraci nebo druhé motivovat.

Žádné komentáře:

Okomentovat