pátek 14. září 2018


Jednou za čas nás v životě přepadne nějaká zkouška. Skáčeme přes menší či větší překážky a jsme buď veselí, že se nám ji podařilo zdolat, nebo upadneme do hlubokého zklamání, protože jsme něco nezvládli. A někdy můžeme být skleslí už jen z toho, že něco ani nezkusíme – když nás svírá strach zvaný "co by kdyby".

Životní zkoušky aneb když všechno z rukou padá

čtvrtek 6. září 2018


Ještě stále se najdou jedinci, kteří dokážou uvěřit všemu, co se šustne v televizi, stejně jako když lidé v minulosti hltali každé slovo, které pronesl řečník v kostele. Rádi získáváme informace zprostředkovaně a už si ani neuvědomujeme, že se stala média něčím, co vlastně začalo tvořit naši sociální realitu. Nezáleží na tom, jestli čteme, posloucháme nebo něco sledujeme – média nám předhazují, o čem máme přemýšlet a neustále nás utvrzují v nějaké vykonstruované ideologii.

Žijeme v mediální iluzi aneb všechno je sociální konstrukt

pátek 31. srpna 2018


Během svých mediálních studií jsem narazil na zajímavý koncept, který je podle mě patrný nejen v komunitě lidí, kteří se snaží předat ostatním nějaký pohled či stanovisko (ať už to jsou blogeři, pisálci, novináři, diskutující), ale také ve zcela běžné komunikaci, kterou vedeme každým dnem. Zajímali jste se někdy o to, proč se snaží jít lidé s davem? Proč někteří lidé raději neříkají to, co si skutečně myslí? V dnešním článku bych vám chtěl představit teorii spirály mlčení.

Spirála mlčení aneb když se bojíme mluvit kvůli strachu z odsouzení

úterý 28. srpna 2018


S určitými typy předsudků se setkáváme nejen na poli literárním, ale také v naší sociální realitě. Lidé mají sklony kategorizovat a rychle druhé odsoudit. Nešvarem jednodušších literárních děl jsou pak stereotypní postavy, které zaručeně kazí celkový dojem z díla. Nejvýraznější oblast stereotypizace je pravděpodobně v dětské literatuře, nicméně v pohádkách, kde soupeří dobro proti zlu, je to pochopitelné. Horší je to ve chvíli, kdy chce autor působit reálně, a neuvědomuje si, že reálné postavy zkrátka nejsou stereotypní.

Stereotypní postavy jako ničitelé příběhu

středa 22. srpna 2018


Na základě některých předešlých událostí jsem si připomněl George Orwella, který ve svém románu 1984 praví: "Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost." Když jsem se dostával do tajů jeho dystopického světa, připadalo mi, že je to poněkud přetažené za vlasy. Jak by mohl někdo změnit minulost? O to více mě překvapuje, že se něco takového opravdu děje.

Proč je důležité připomínat si historii

pondělí 20. srpna 2018


Jedno z nejsložitějších témat, o kterém jsem kdy přemýšlel nebo psal ve svých knihách, je otázka viny a trestu. Ve společnosti existuje několik pohledů na to, zda je náš svět spravedlivý, nebo hraje takříkajíc nefér hru. Proti zločinům zde máme zákony, u etických otázek se zase často oháníme karmou, posmrtným soudem nebo tvrzením, že "na každou svini se vaří voda". Jak je to ale doopravdy?

Co si zasejeme, to sklidíme: Existuje vyšší spravedlnost?

čtvrtek 16. srpna 2018


Považuji za ostudné, že jsem napsal už tolik článků o psaní, ale teprve dnes píšu něco o tom, jak jsem se vlastně k psaní dostal já sám. Spisovatelská dráha není o tom, že si sednete a napíšete knížku, i když bych si to tak přál. Připodobnil bych to k vyčouhlému stromu, který musí mít silné kořeny a mohutný kmen. Aby mohly vznikat rozvětvené příběhy plné zajímavých květů, je třeba vyrůst, a proto je třeba ocenit i trochu té historie.

Jak jsem začal psát aneb moje katastrofální historie

neděle 12. srpna 2018


Moje narozeniny mě přinutily přemýšlet o tom, jak člověk stárne, jak se mění jeho představy o tom, co by měl nebo neměl dokázat, jak moc je prospěšný pro společnost a co vlastně v dnešní době znamená ono číslo našich let.

O stáří, ageismu a zastávce, ze které ujíždějí vlaky

čtvrtek 9. srpna 2018


O svém potýkání s depresemi a úzkostmi jsem už něco málo napsal, považuji však za jakousi společenskou odpovědnost uvést některé věci na pravou míru. Řekl bych, že psychické poruchy již dnes nejsou tolik stigmatizovány jako dříve, zejména díky jednoduššímu získávání informací, přesto se často setkávám s otázkami, které vycházejí z neznalosti.

Vzorce chování, které mohou způsobovat deprese

úterý 7. srpna 2018


Sám velký král sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg jednou prohlásil, že soukromí je vlastně přežitek 20. století. Tenhle výrok si můžeme vykládat minimálně dvěma způsoby: buď jako normu, kterou by chtěly sociální sítě zavést, aby sesbíraly co nejvíce informací o svých uživatelích, nebo jako čisté konstatování toho, jak se oproti 20. století změnila doba. Protože, jak už to dnes bývá zvykem, lidé na sebe všechno rádi vyzradí a my tak denně nahlížíme do jejich soukromých životů.

Soukromí jako přežitek aneb co všechno na sebe prozradit